Hỗ trợ

Nguyễn Văn Sang/ Kinh doanh Thép Xây Dựng Skype Yahoo

Trân Văn Cương/ Kinh doanh thép Công Nghiệp Skype Yahoo

  • Công ty cổ phần Truyền Thông Vtech

Thép I

Giá:Liên hệ

Trạng thái:Còn hàng

Model:Đang cập nhật

Hãng sản xuất:Đang cập nhật

QUY CÁCH

(mm)

KG/M

TIÊU CHUẨN

I100x55x4.5x7

9.45

SS400

I120x64x4.8x7

11.5

SS400

I150x75x5x7

14.0

SS400

I200x100x5.5x8

21.3

SS400

I250x125x6x9

29.6

SS400

I300x150x6.5x9

36.7

SS400

I350x175x7x11

49.6

SS400

I400x200x8x13

66.0

SS400

I450x200x9x14

76.0

SS400

I500x200x10x16

89.6

SS400

I600x200x11x17

106.0

SS400

I700x300x13x24

185.0

SS400

I800x300x14x26

210.0

SS400

I900x300x16x28

243.0

SS400

 
 

QUY CÁCH

(mm)

KG/M

TIÊU CHUẨN

I100x55x4.5x7

9.45

SS400

I120x64x4.8x7

11.5

SS400

I150x75x5x7

14.0

SS400

I200x100x5.5x8

21.3

SS400

I250x125x6x9

29.6

SS400

I300x150x6.5x9

36.7

SS400

I350x175x7x11

49.6

SS400

I400x200x8x13

66.0

SS400

I450x200x9x14

76.0

SS400

I500x200x10x16

89.6

SS400

I600x200x11x17

106.0

SS400

I700x300x13x24

185.0

SS400

I800x300x14x26

210.0

SS400

I900x300x16x28

243.0

SS400

 
 

Sản phẩm khác