Hỗ trợ

Nguyễn Văn Sang/ Kinh doanh Thép Xây Dựng Skype Yahoo

Trân Văn Cương/ Kinh doanh thép Công Nghiệp Skype Yahoo

  • Công ty cổ phần Truyền Thông Vtech

Thép góc

Giá:Liên hệ

Trạng thái:Còn hàng

Model:Đang cập nhật

Hãng sản xuất:Đang cập nhật

Quy cách

(mm)

Tiêu chuẩn

 

Quy cách

(mm)

Tiêu chuẩn

 

L50x50x5

SS400, CT3

L90x90x10

SS400, CT3

L50x50x6

SS400, CT3

L100x100x8

SS400, CT3

L63x63x5

SS400, CT3

L100x100x10

SS400, CT3

L63x63x6

SS400, CT3

L120x120x8

SS400, CT3

L70x70x5

SS400, CT3

L120x120x10

SS400, CT3

L70x70x7

SS400, CT3

L130x130x10

SS400, CT3

L70x70x8

SS400, CT3

L130x130x12

SS400, CT3

L75x75x6

SS400, CT3

L150x150x12

SS400, CT3

L75x75x8

SS400, CT3

L150x150x15

SS400, CT3

L80x80x6

SS400, CT3

L175x175x15

SS400, CT3

L80x80x8

SS400, CT3

L180x180x15

SS400, CT3

L90x90x8

SS400, CT3

L200x200x20

SS400, CT3

Quy cách

(mm)

Tiêu chuẩn

 

Quy cách

(mm)

Tiêu chuẩn

 

L50x50x5

SS400, CT3

L90x90x10

SS400, CT3

L50x50x6

SS400, CT3

L100x100x8

SS400, CT3

L63x63x5

SS400, CT3

L100x100x10

SS400, CT3

L63x63x6

SS400, CT3

L120x120x8

SS400, CT3

L70x70x5

SS400, CT3

L120x120x10

SS400, CT3

L70x70x7

SS400, CT3

L130x130x10

SS400, CT3

L70x70x8

SS400, CT3

L130x130x12

SS400, CT3

L75x75x6

SS400, CT3

L150x150x12

SS400, CT3

L75x75x8

SS400, CT3

L150x150x15

SS400, CT3

L80x80x6

SS400, CT3

L175x175x15

SS400, CT3

L80x80x8

SS400, CT3

L180x180x15

SS400, CT3

L90x90x8

SS400, CT3

L200x200x20

SS400, CT3

Sản phẩm khác